About Us
About Us

Zdrukthtaria UNIVERZAL fshati Miratoc –Preshevë si një kompani tani e njohur në luginën e Preshevë-s. Kjo kompani është e themeluar në vitin 1969 nga Nexhati Isahu,më pas kompania Univerzal zgjeron biznesin e sajë ku edhe fillojn punën vllezërit Fejzullah,Jetullah,Amet dhe Samet Isahu.Zdrukthtaria univerzal duke arritur nje kualitet në prodhimet e sajë tani me një përvojë pune 39 vjeçare në lëmin e zdrukthtaris dhe e njohur si një kompani më me kualitet në lugin të Preshevës.Zdrukthtaria UNIVERZAL është e specializut ne prodhimet prej druri dhe pvc plastik,plotëson gjitha idet dhe porosit tuaja.

Zdrukthtaria UNIVERZAL fshati Miratoc –Preshevë si një kompani tani e njohur në luginën e Preshevë-s. Kjo kompani është e themeluar në vitin 1969 nga Nexhati Isahu,më pas kompania Univerzal zgjeron biznesin e sajë ku edhe fillojn punën vllezërit Fejzullah,Jetullah,Amet dhe Samet Isahu.Zdrukthtaria univerzal duke arritur nje kualitet në prodhimet e sajë tani me një përvojë pune 39 vjeçare në lëmin e zdrukthtaris dhe e njohur si një kompani më me kualitet në lugin të Preshevës.Zdrukthtaria UNIVERZAL është e specializut ne prodhimet prej druri dhe pvc plastik,plotëson gjitha idet dhe porosit tuaja.